Potrivit prevederilor art. 22, alin (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate”.

Înființarea și funcționarea unei unități particulare de învățământ, furnizoare de educație, presupune îndeplinirea unui set de formalități la diverse instituții ale statului roman, pentru asigurarea atât a standardelor de calitate solicitate de lege, cât și îndeplinirea cumulativă a prevederilor legale în acest sens privind înființarea. Pentru dumneavoastră, echipa noastră de profesioniști are cele mai bune soluții.

Asociația PROFEDU vă poate oferi consultanță de specialitate pentru înființare școală (constituirea și înregistrarea unei societați comerciale/asociații/fundații) Astfel, aveți garanția că împreună cu o echipă de succes, echipa PROPFEDU, veți parcurge toate etapele înființării școlii într-un timp scurt, respectând totodată toate prevederile necesare.

Cere ofertă