Back

PROFEDU oferă o serie de programe de formare continuă acreditate de
Ministerul Educației – Direcţia Formare Continuă.

 

Important! Începând cu anul școlar 2022-2023 în urma absolvirii cursurilor, în termen de 30 zile, se va elibera un CERTIFICAT cu numărul de credite profesionale transferabile (CPT) și competențele obținute, conform Anexei 3 a OME 4224 din 06.07.2022 a Metodologiei cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Consultă OM4224 aici.

 

OFERTĂ PROGRAME FORMARE CONTINUĂ AN ȘCOLAR 2023-2024**

Valabila incepand cu 15.02.2024

✅Evaluare finală= încărcare portofoliu pe platformă în ultima zi de curs
✅ ONLINE 💯 – 50% din ore online sincron-50% online asincron
✅In termen de max 30 zile dupa evaluarea finală se va elibera CERTIFICATUL cu numărul de credite profesionale transferabile (CPT) și competențele obținute, conform Anexei 3 a OME 4224 din 06.07.2022 a Metodologiei cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

 

 

 

Descriere programe formare aici

 

Ordine Ministerul Educației –  acreditare programe formare:

STRATEGII EDUCAȚIONALE PENTRU COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE – CES
APLICAREA METODELOR PSIHOLOGIEI COPILULUI ÎN PEDAGOGIE
ABORDAREA NOILOR EDUCAȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE
CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
INSTRUMENTE ȘI METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE CU AJUTORUL TIC
PARTENERIATUL ȘCOALĂ FAMILIE COMUNITATE PENTRU ASIGURAREA UNEI EDUCAȚII DE CALITATE
MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE BULLYING ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
EDUCAȚIA FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR
STRATEGII DE DEZVOLTARE A INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL

Înscriere prin: formular înscriere curs

 

*Notă: Asociația, prin partenerii ei își rezervă dreptul de a modifica taxa de participare în funcție de zonă/formator/nr cursanți, etc