Back

 

Asociația PROFEDU oferă o serie  de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației  – Direcţia Formare Continuă. 

Important! Începând cu anul școlar 2022-2023 în urma absolvirii cursurilor, în termen de 30 zile, se va elibera un CERTIFICAT cu numărul de credite profesionale transferabile (CPT) și competențele obținute, conform Anexei 3 a OME 4224 din 06.07.2022 a Metodologiei cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Consultă OM4224 aici.

 

 

OFERTĂ PROGRAME FORMARE CONTINUĂ AN ȘCOLAR 2022-2023

 

 

Cursurile se desfășoară ONLINE  – 50% din totalul orelor online sincron și 50% din totalul orelor asincron

 

  1. Aplicarea metodelor psihologiei copilului în pedagogie – 80ore/20credite/350lei        

  2. Abordarea noilor educații în învățământul preuniversitar – 80ore/20credite/350lei      

  3. Managementul proiectelor educaționale – 60ore/15credite/300lei      

  4. Consilierea și orientarea în managementul educațional – 60ore/15credite/300lei        

  5. Instrumente și metode de predare-învățare-evaluare cu ajutorul TIC – 80ore/20credite/350lei        

  6. Parteneriatul școală-familie-comunitate pentru asigurarea unei educații de calitate – 60ore/15credite/300lei          

  7. Managementul situațiilor de bullying în învățământul preuniversitar – 80ore/20credite/350lei        

  8. Educația formală și nonformală în prevenirea și combatarea abandonului școlar – 80ore/20credite/350lei          

  9. Strategii de dezvoltare a inteligenței emoționale în mediul educațional – 60ore/15credite/300lei     

  10.   Strategii educaționale pentru copiii cu dificultăți de învățare – CES – 80ore/20credite/350lei    

Descriere programe formare aici

 

Ordine Ministerul Educației –  acreditare programe formare:
STRATEGII EDUCAȚIONALE PENTRU COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE
APLICAREA METODELOR PSIHOLOGIEI COPILULUI ÎN PEDAGOGIE
ABORDAREA NOILOR EDUCAȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE
CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
INSTRUMENTE ȘI METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE CU AJUTORUL TIC
PARTENERIATUL ȘCOALĂ FAMILIE COMUNITATE PENTRU ASIGURAREA UNEI EDUCAȚII DE CALITATE
MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE BULLYING ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
EDUCAȚIA FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR
STRATEGII DE DEZVOLTARE A INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL

 

Înscriere prin:  formular înscriere curs

sau

se descarcă:  cerere înscriere curs 

completată și semnată se transmite la emailul [email protected]

 

 

 

 

 

 

*Notă: Asociația, prin partenerii ei își rezervă dreptul de a modifica taxa de participare în funcție de zona/formator/nr cursanți, etc